Category Archives: Programacións

PDC Generator

Estándar

PDC Generator é un programa que proporciona un sistema rápido e  áxil para a planificación e o desenrolo das Programacións Didácticas  basadas en Competencias Básicas. Inclue un sistema para xestionar a Avaliación das Competencias Básicas  na aula e xerar  un informe de cada alumno/a   recollendo aqueles aspectos nos que é competente e aqueles nos que non.

Importante: Na nova versión 2.0 é necesario rexistrarse. (Actualizado o enlace á nova versión)